by admin
ดนตรีก่อให้เกิด สมาธิ
สมาธิทำให้มี
ปัญญา

ปัญญาทำให้มี ศีล

เราเห็นว่าสัมมาอาชีพเป็นเรื่องสำคัญของเราทุกคน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถมีโอกาสดีๆ ในสังคม โครงการนี้จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความรักและความสนใจในด้านดนตรี (ส่วนใหญ่เป็นน้องๆในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดดอนจั่นประมาณ 700 คน และน้องๆชาวดอยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ) ให้สามารถเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ เพื่อสร้างแรงบันดาล เรียนรู้และเข้าใจในศิลปะ ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเริ่มจากดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ฝึกการทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลุ่มคนดนตรีเพื่อให้น้องๆสามารถหารายได้และพึ่งพาตัวเองด้วยการเล่นดนตรีได้เอง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดดอนจั่นและวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่

การช่วยเหลือที่ดีที่สุด คือ
การสอนให้คนยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

Your old instruments

รับบริจาคเครื่องดนตรีเก่า ทั้งใช้งานได้และไม่ได้ (โดยทางเราจะนำไปซ่อมแซม) เครื่องดนตรีที่คุณไม่ได้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชนเหล่านี้ได้

Share knowledge

รับสมัครครูสอนดนตรีจิตอาสาไม่จำกัดอายุ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ ทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดำเนินการสอนเยาวชนอายุประมาณ 13-17 ปี

volunteer

รับสมัครทีมงาน part time จัดการประสานงานเรื่องหลังบ้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม workshop เป็นต้น

Donate

รับบริจาคค่าใช้จ่ายสำหรับค่าดำเนินการต่างๆภายในโครงการ โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้

ทีมของเรา

ปรมะ ตันเดชาวัฒน์ (พี่เกรท)

Founder

จาตุรงค์ ปิ่นตามูล (พี่ต้น)

Content creator

ปริญญา จันทร์สุข (พี่ปอนด์)

Co-ordinator

ครูบิ๊ก

Volunteer Teacher

ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์ผักปัง

Volunteer Teacher

กิจกรรมของเรา

บรรยากาศการส่งมอบและซ่อมแซมเครื่องดนตรีกับพี่ๆจิตอาสาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ รวมถึงการบริจาครองเท้ากีฬามือสองเพื่อมอบให้กับน้องๆเยาวชนที่อาศัยอยู่ในวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่

รับพรจากหลวงพ่อ

© 2024 All Rights Reserved.